self-image

self-image
savivaizdis statusas T sritis švietimas apibrėžtis Savo išorės ir reikšmingumo vaizdinys, savęs vertinimo, supratimo rezultatas; savo minčių, požiūrių, nuostatų, jausmų, poelgių visumos pažinimo ir vertinimo tapatinimas su savo Aš, darantis poveikį savivertei ir elgesiui. Savivaizdis kinta išgyvenant savo vertingumą. Ugdant padedama kurti objektyvų savivaizdį. Savivaizdžio elementai: 1) kognityvusis (žinojimo, supratimo); 2) emocinis-afektinis (savimeilė, nepasitenkinimas sąmonėje esamu savo vaizdu); 3) vertinamasis, valinis ir veikdinamasis (savivaizdžio vertinimas, apsisprendimas veikti). Savivaizdį sudaro realusis Aš, idealusis Aš, parodomasis Aš. Pastarasis gali konfliktuoti su kitais savivaizdžiais ir sukelti sunkias būsenas. Idealusis savivaizdis veikia realųjį, bet ne visada. Blogi savo poelgiai dažnai pateisinami idealiuoju savivaizdžiu („Bet juk ne toks aš esu“). Realusis savivaizdis skatina tobulėti, nes žmogus – besiauklėjanti būtybė. Blogų poelgių teisinimas realiuoju savivaizdžiu („Koks esu, toks ir būsiu“) nepateisinamas socialiniu požiūriu. Tobulinant savivaizdį, svarbu ne tik pažinti save, bet ir analizuoti savo veiklos ir elgesio rezultatus, atsižvelgti į kitų nuomonę. atitikmenys: angl. self-concept; self-image vok. Selbstbild rus. представление о самом себе; самовид

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • self-image — self images N COUNT: usu supp N Your self image is your opinion of yourself. You must strive constantly to improve your self image... A person with a poor self image will feel inadequate …   English dictionary

  • self-image — n the idea that you have of yourself, especially of your abilities, character, and appearance positive/good/poor/negative self image ▪ Depression affects people with a poor self image …   Dictionary of contemporary English

  • self-image — 1939, from SELF (Cf. self) + IMAGE (Cf. image) …   Etymology dictionary

  • self-image — noun singular your opinions about yourself: The program aims to help girls develop a positive self image …   Usage of the words and phrases in modern English

  • self-image — [self′im′ij] n. one s conception of oneself and one s own identity, abilities, worth, etc …   English World dictionary

  • self-image — ► NOUN ▪ the idea one has of one s abilities, appearance, and personality …   English terms dictionary

  • Self image — A person s self image is the mental picture, generally of a kind that is quite resistant to change, that depicts not only details that are potentially available to objective investigation by others (height, weight, hair color, sex, I.Q. score,… …   Wikipedia

  • self-image — savivoka statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Savojo Aš, savo savybių ir vertės apskritai arba atskirose srityse (pvz., moksle, sporte) suvokimas, supratimas. atitikmenys: angl. self conception; self image vok. Selbsterkenntnis, f …   Sporto terminų žodynas

  • self-image — savivoka statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Žmogaus nuostata savo paties atžvilgiu, kuria vadovaudamasis jis sąveikauja su kitais žmonėmis ir vertina save. atitikmenys: angl. self conception; self image vok. Selbsterkenntnis, f… …   Sporto terminų žodynas

  • self-image — noun The way a person views themself. Like most people my self image is much younger than my age; the fact that Im getting old hasnt quite sunk in yet …   Wiktionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”